Nee. Voor al onze diensten geldt een opzegtermijn van 1 maand.