Het doel van Bereikmeer.nl is om meer klanten te bereiken, niet om ze te verliezen. Als jij al een website hebt en tevreden bent over het beheer, dan kun je dat zo laten. In dat geval hebben wij andere leuke pakketten waar je eens naar zou kunnen kijken! Ben je tevreden over je website, maar wil je het beheer bij ons plaatsen? Dan kunnen wij je huidige website voor je nabouwen en vanuit ons systeem voor je beheren.