Indien Bereikmeer.nl de originele poster voor je heeft ontworpen, dan hebben wij die in beheer bij je account. In dat geval hoeven onze vormgevers niet opnieuw aan het werk en laten wij jou daar ook niet voor betalen!