Bereikmeer.nl maakt een ontwerp voor je. Het voordeel van een online advertentie is dat deze niet afgedrukt hoeft te worden, maar dat we hem direct kunnen laten plaatsen. Het is in beide gevallen aan jou de keus hoeveel en ver je de advertentie wil laten verspreiden en voor hoelang.